Commodore Max Machine

Commodore Max Machine

Rijetka zvjerka, prethodnik legendarnog modela Commodore 64, koja se prodavala samo u Japanu. Da, i naš je iz Japana. :)

maxmachine