IBM Portable

IBM Portable

ibmportable

Jedno od prvih prijenosnih računala koje je razvio IBM predstavljeno je 1984. godine. Imalo je memoriju od 256 KB s mogućnošću proširenja do 512 KB na matičnoj ploči. Za usporedbu, moderni mobiteli danas imaju memoriju od 2 GB, što je oko 7,8 tisuća puta više! Tržišna prednost ovog računala je bila “prenosivost” jer je monitor bio ugrađen u baznu jedinicu veličine osrednjeg kovčega.